Onursal Başkan

Biran MERTAN (Prof. Dr)
ebiran.mertan@gmail.com


18. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri (2016-2018)


Genel Kurul

Heran ÇİFTÇİ (MA)
Başkan
0533 866 37 19 / heran.ciftci@gmail.com

Filiz SOYER
As Başkan
0542 854 43 70 / fsoyer@hotmail.com

Kemal DORUM (MA en FLE)
Sayman
0533 868 03 69 / kemalnd@yahoo.fr

Ayşegül Aşık
Genel Sekreter
0533 834 1897 / aysegul.asik@hotmail.com

Pervin ARİFOĞLU
Aktif Üye
0542 880 09 87 /pervinarif@yahoo.fr

Büge OLUŞUM
Yedek Üye
0533 846 74 39 / buge.olusum@hotmail.com

Naziyet ÖZNUR
Yedek Üye
0533 846 81 21/ naziyetoznur@gmail.com


Alt Kurul 1: Linguistik Kurulu

Kezban SARAÇOĞLU
0533 865 78 83 / kezy60@hotmail.com

Şeray EKİCİ
0533 866 88 67 /seray.ekici@gmail.com

Biran MERTAN (Prof. Dr)
biran.mertan@emu.edu.tr

Heran ÇİFTÇİ (MA)
0533 866 37 19 / heran.ciftci@gmail.com

Filiz SOYER
0542 854 43 70 / fsoyer@hotmail.com

Pervin ARİFOĞLU
0542 880 09 87 /pervinarif@yahoo.fr

Kemal DORUM
0548 868 03 69 / kemalnd@yahoo.fr


Alt Kurul 2: Kültürel ve Sosyal Aktiviteler Kurulu

Seçil BESİM
0533 834 04 26 /secilbesim@gmail.com

Ruzen ATAKAN
0542 863 14 84 / ruzenatakan@gmail.com

Ülfet KORTMAZ
0542 853 34 20/ ulfetkortmaz@gmail.com

Arzu SOYSAL
0533 835 74 44 / aaltugan@yahoo.com

Dilan ÇİFTÇİ
0533 866 51 33/ dilanciftci@gmail.com

Aslıhan KORTMAZ
0533 844 59 18 / aslihank.0101@gmail.com

Fulya TERLİKLİ
0533 881 50 88 / fulyaterlikli7@gmail.com


Denetleme Kurulu

Guy ANDRIEU
Üye
05338296297 / guy.andrieu@hotmail.com

Kaan UYAR (Yrd. Doç. Dr)
Üye
05338413188 / kaan.uyar@neu.edu.tr

Mine BAŞKAYA (M.B.A)
Üye
0548 868 25 72/ minebaskaya@yahoo.com

Kezban SARAÇOĞLU
Yedek Üye
0533 865 78 83 / kezy60@hotmail.com

Şeray EKİCİ
Yedek Üye
0533 866 88 67 /seray.ekici@gmail.com